Rønshoved vandværk leverer vand
til 50 forbrugere

Vandværket leverer ca. 8440 m3 vand
til forbrugerne

Rønshoved vandværk

Er beliggende i Rønshoved i Aabenraa kommune

Bestyrelsen

Består af medlemmer, valgt på generalforsamlingen.

Vandværket

Ved ledningsbrud kontakt venligst vandværket hurtigst muligt

COVID-19-epidemien

Vores samarbejdspartnere håndtere hygiejneforhold i henhold til myndighedernes anvisninger.

Driftsmeddelelser

Vi får pt. vand fra Kollund Vandværk

Generalforsamling

Det er vedtaget at selskabet opløses. Følg med her