Rønshoved vandværk leverer vand
til 50 forbrugere

Vandværket leverer ca. 8440 m3 vand
til forbrugerne

Rønshoved vandværk

Er beliggende i Rønshoved i Aabenraa kommune

Bestyrelsen

Består af medlemmer, valgt på generalforsamlingen.

Vandværket

Ved ledningsbrud kontakt venligst vandværket hurtigst muligt