Rønshoved vandværk leverer vand
til 50 forbrugere

Vandværket leverer ca. 8440 m3 vand
til forbrugerne

Dato Hændelse / besked
uge 40 2020

Der bliver langt nyt asfalt på Strandvejen og Højskolevej. Det skal i den forbindelse laves så stophaner mm er tilgængelige i asfalten. Padborg Vandværk bistår med arbejdet.

7.09.2020
ca 9:40

Vandforsyningen har været afbrudt og er tilbage igen!

13.06.2020
ca 17:30

Der har været brand i Kollund og vandværket tømt for vand. Trykket er retur.

13.06.2020
ca 17:00

Vandforsyningen har været afbrudt og er tilbage igen

15.04.2020

Vandforsyningen bliver afbrudt i dag kl 12:45 ifbm. installation af målerbrønd ved Kollund Østerskov. Forventet varighed 1 time

06.01.2020

Vandforsyningen bliver afbrudt i dag kl 12:00 ifbm. reparation af vandledninger ved Kollund Østerskov.

02.08.2019

Filterstyringen på vandværket er defekt. Vandforsyningen overgår til vand fra Kollund Vandværk.

15.05.2019

Der er blevet afholdt generalforsamling.
Det var ikke muligt at finde nye bestyrelsesmedlemmer. Den siddende bestyrelse forsætter indtil en ny bestyrelse kan vælges eller andelsselskabet kan afvikles.

06.11.2018

Vores rundspørge ved andelshaverne har desværre ikke kunne vise, hvor lækket er. Vi taber stadig mere end 10 m3 vand om dagen.

02.10.2018 Periodemæssig kontrol viser, at der er læk på vandværkets ledningsnet.
Hvis nogle skulle bemærke noget der kan vise, hvor en utætheden findes, bedes dette meddelt til bestyrelsen.
16.08.2018

Råvandsrøret repararet samtidigt med en utæt rørsamling på udgangsrøret blev udskriftet. Vandværkets stophane var tæret op, så den måtte skiftet også. Der blev pumpet vand fra nabovandværket under reparationen.

06.08.2018 Læk på råvandsrør i vandværket.
02.08.2018 Der er foretaget skylning af ledningerne på Højskolevej.
25.07.2018 Strømafbrydelse i Rønshoved, vandværket stoppet i 20 minutter.
15.07.2018 Vandværket er kørt tør for vand, på grund af meget stort vandforbrug.
08.02.2018 Filtergrus udskriftet på vandværket.