Rønshoved vandværk leverer vand
til 50 forbrugere

Vandværket leverer ca. 8440 m3 vand
til forbrugerne

Tastselv vand

Rønshoved Vandværks vandure er placeret hos andelshaverne. De aflæses mindst en gang årligt i forbindelse med forbrugsafregning.