Rønshoved vandværk leverer vand
til 50 forbrugere

Vandværket leverer ca. 8440 m3 vand
til forbrugerne

COVID-19 epidemien

Genralforsamling er afholdt d. 15 september 2020.