Rønshoved vandværk leverer vand
til 50 forbrugere

Vandværket leverer ca. 8440 m3 vand
til forbrugerne

Velkommen til Rønshoved vandværk

På denne hjemmeside kan du finde oplysninger om bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og vandværkets regnskaber.

Du kan også finde vandværket vedtægter, regulativet og vandværkets beredskabsplan.

Har du brug for at følge vandværkets regnskaber eller blot at kende priserne i vandværkets takstblad, ja så findes disse også på hjemmesiden.

 Rønshoved vandværk CVR-nr. 43344455

Vandværket er etableret i 1949 og der er i dag 50 aftagere. Vandværket har boringer og er koblet sammen med Sønderhav vandværk. Der udpumpes ca. 8.000-9.000 m3 om året

God fornøjelse