Rønshoved vandværk leverer vand
til 50 forbrugere

Vandværket leverer ca. 8440 m3 vand
til forbrugerne

Takstblad 2018

Driftsbidrag                                                                                            Excl. moms   Incl. moms

Fast bidrag pr. andelshaver - Kvartårlig opkrævning               

 kr.

 300,00 

375,00

Vandforbrugt pr. m3

 kr.

     3,50

    4,38

"Grøn" Statsafgift pr. m3

 kr.

     6,18

    7,73

Drikkevandsbidraget pr. m3

 kr.

     0,19

    0,24

 

Særafgift                                                                                                Excl. moms    Incl. moms

Rykkergebyr              

 kr.

   100,00

      125,00

Genåbningsgebyr

 kr.

 1000,00

    1250,00

For sent indsendt selvaflæsningskort

 kr.

   125,00

      156,25

Gebyr for EAN-fakturering

 kr.

    25,00

        31,25

 

Tilslutningsafgift                                                                        Excl. moms             Incl. moms   

Hovedledningsafgift pr. byggegrund                       kr.    1800,00         2250,00    
Tilslutningsafgift for enfamiliehuse og fritidshuse kr. 12240,00 15300,00
Tilslutningsafgift for erhversgrunde, min. kr. 12240,00 15300,00
Tilslutningsafgift for øvrige ejendomme samt for ekstraordinært ledningsarbejde beregnes efter bestyrelsens skøn

Betalingsterminer:

Det årlige vandforbrug opkræves bagud over 4 terminer, og er forfalden til betaling den første hverdag i månederne januar, april, juli og oktober.
Tilslutningsafgift betales forud for stikkenes etablering. Bestyrelsen kan dog tillade, at der i stedet stilles bankgaranti (anfordring) for beløbet.

Generelt:

Der skal gives Rønshoved Vandværk mulighed for at syne alle nye installationer inden tildækning/indstøbning.
Etablering af stik og stophane fra forsyningsledningen til grundgrænsen udføres af Rønshoved Vandværk.
Vandmåler installeres af Rønshoved Vandværk - en pr. andelshaver.
Vandværkets repræsentanter skal have adgang til at aflæse og udskifte vandmålere.
Opdateret d. 21. april 2017