Rønshoved vandværk leverer vand
til 50 forbrugere

Vandværket leverer ca. 8440 m3 vand
til forbrugerne

Resultat af vandprøver

På denne side finder du vandværkets resultat af de udtagne vandprøver.

Vandværket anvender akkrediteret vandprøvelaboratorium til kontrol af vandværkets vandkvalitet. Det betyder at prøvelaboratoriet er godkendt af de danske myndigheder til at forestå vandanalyserne og dette giver forbrugerne en meget høj grad af sikkerhed i forhold til resultaterne.